TARIKH-TARIKH PENTING

Aktiviti Tarikh
Penghantaran Surat Jemputan 15 Februari 2016
Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Kerja 30 April 2016
Penerimaan Kerta Kerja Pembentangan 7 Mei 2016
Pengesahan Kehadiran 7 Mei 2016
Tarikh Akhir Pembayaran Yuran 14 Mei 2016
Persidangan Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Islam 2016 21-22 Mei 2016